Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Opłaty, terminy, deklaracja

Brak opisu obrazka
Od 1 lutego 2021 r. do 3 zł od osoby wzrosła ulga za kompostowanie odpadów w przypadku domów jednorodzinnych. Zmianie uległa też wysokość opłat za odbiór odpadów w zabudowie wielorodzinnej.

OPŁATY:

DOMY JEDNORODZINNE

Deklaracje

ZABUDOWA WIELORODZINNA

 

Brak opisu obrazka
Terminy wnoszenia opłat:

Właściciel nieruchomości uiszcza opłatę a zagospodarowanie odpadami komunalnymi do 15 dnia każdego miesiąca, następującego po miesiącu, którego opłata dotyczy. Opłatę za każdy miesiąc należy wnosić bez wezwania na indywidualny rachunek bankowy lub w kasie urzędu - Urząd Miasta i Gminy Radzymin, pl. T. Kościuszki 2 w Radzyminie:

Segregacja odpadów jest obowiązkowa zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach!

Czy wiesz, że:
Pobierz ulotkę:

DOCXInformacje nt. gospodarki odpadami w gminie Radzymin

PDFUlotka - Gospodarka Odpadami.pdf

 

 

 

 

Wersja XML