Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Opłaty, terminy, deklaracja

DOMY JEDNORODZINNE

Deklaracje o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami

ZABUDOWA WIELORODZINNA

Od 1.01.2022 r. do 30.04.2022 r.

Od 1.05.2022 r. do chwili obecnej

Wszelkie pytania dotyczące wprowadzonych zmian proszę kierować na adres lub pod nr tel. 22 667 68 68/73/76).

Indywidualny numer rachunku bankowego do wpłat za odpady komunalne pozostaje bez zmian.

 

str 3.jpeg
Terminy wnoszenia opłat:

Właściciel nieruchomości uiszcza opłatę a zagospodarowanie odpadami komunalnymi do 15 dnia każdego miesiąca, następującego po miesiącu, którego opłata dotyczy. Opłatę za każdy miesiąc należy wnosić bez wezwania na indywidualny rachunek bankowy lub w kasie urzędu - Urząd Miasta i Gminy Radzymin, pl. T. Kościuszki 2 w Radzyminie:

Segregacja odpadów jest obowiązkowa zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach!

Czy wiesz, że:
 

 

 

 

 

Wersja XML