Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Strategia Elektromobilności dla Gminy Radzymin na lata 2021-2027 - ANKIETA DLA MIESZKAŃCÓW

Gmina Radzymin przystąpiła do opracowania dokumentu strategicznego pn.: "Strategia Elektromobilności dla Gminy Radzymin na lata 2021-2027 z perspektywą do 2030 roku”.

Pierwszym etapem prac jest przeprowadzenie badania ankietowego wśród mieszkańców naszej gminy, które pomoże w opracowaniu dokumentu, pozwoli poznać Państwa preferencje komunikacyjne, które są kluczowe z punktu widzenia przygotowania optymalnych rozwiązań w zakresie szerokopojętej mobilności miejskiej. 

W związku z powyższym, zwracamy się z ogromną prośbą o wypełnienie ankiety elektronicznej, która dostępna jest poniżej:

ANKIETA STRATEGIA ELEKTROMOBILNOŚCI 

 

Ankieta jest anonimowa, a jej wyniki mają charakter opiniodawczy.
Proces ankietyzacji potrwa do dnia 12.09.2022 r.

 

KONTAKT: 


Więcej informacji w sprawie uzyskają Państwo:
URZĘDZIE MIASTA I GMINY RADZYMIN  REFERAT STRATEGII I POZYSKIWANA ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH 
BUDYNEK A. Radzymin, Pl. T. Kościuszki 2, pokój nr 3, parter
nr tel. 22 667 68 44.

Wersja XML