Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Burmistrz uzyskał wotum zaufania i absolutorium za rok 2021

Na sesji Rady Miejskiej w Radzyminie w dniu 27 czerwca 2022r. Burmistrz Radzymina Krzysztof Chaciński otrzymał wotum zaufania i absolutorium za rok 2021. Głosowanie radnych poprzedziła debata nad przedstawionym przez Burmistrza Raportem o stanie Gminy Radzymin za rok 2021 i dyskusja nad sprawozdaniem finansowym i sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok ubiegły.

Rok 2021 można zaliczyć w naszej gminie do udanych pod względem wzrostu dochodów budżetowych, pozyskanych środków zewnętrznych i inwestycji. Mimo pandemii wzrosła również liczba mieszkańców gminy oraz liczba podmiotów gospodarczych i inwestorów.

- Dziękuję za wszystkie ciepłe słowa i konstruktywne wskazówki, co do dalszych działań - powiedział Burmistrz do radnych po debacie nad raportem. - Staram się patrzeć na kilka lat do przodu. Oprócz szczęścia, które być może mam, tak jak Państwo mówicie, potrzebna jest jeszcze ciężka praca. I jest to praca nie tylko moja, ale wielu osób: całego zarządu Gminy Radzymin, dyrektorów jednostek, sołtysów, kierowników referatów i pracowników urzędu.

Na przestrzeni ostatnich kilku lat widać, jak znacznie zmienił się budżet naszej gminy. Oto kilka najważniejszych informacji, które znalazły się w Raporcie:

Cały Raport o stanie Gminy Radzymina za rok 2021 - https://bip.radzymin.pl/.../raport-o-stanie-gminy-za-rok...

 

 

Wersja XML