Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

30 czerwca 2022 r. upływa termin złożenia deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i spalania paliw

Przypominamy, wszystkim właścicielom i zarządzającym budynkami lub lokalami, że 30 czerwca 2022 r. upływa termin złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Termin ten dotyczy źródeł ciepła uruchomionych przed 1 lipca 2021 r. Natomiast deklaracje dotyczące źródeł ciepła uruchomionych po 1 lipca 2021 r. należy składać w ciągu 14 dni od dnia uruchomienia źródła ogrzewania.

Obowiązek złożenia deklaracji ciąży na właścicielach lub zarządcach wszystkich budynków (mieszkalnych i niemieszkalnych, w tym jednorodzinnych, wielorodzinnych oraz handlowo-usługowych).

Uwaga! Obowiązek złożenia deklaracji jest nałożony ustawowo i za jego niewypełnienie w terminie grozi grzywna!

Ewidencję prowadzi oraz jest jej administratorem minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa.

Formularz deklaracji zawiera takie informacje jak:

Deklarację możemy złożyć:

Szczegółowe informacje, w tym link do złożenia deklaracji w formie elektronicznej, znajdują się na stronie: www.zone.gunb.gov.pl

 

Pliki do pobrania:


Formularz A – budynki mieszkalne:

PDFDeklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw Formularz A – budynki i lokale mieszkalne_aktualna.pdf (259,67KB)

PDFdeklaracja_dotyczaca_zrodel_ciepla_i_zrodel_spalania_paliw_-_formularz_a_-_przyklad_wypelnionej_deklaracji.pdf (278,07KB)

Formularz B – budynki niemieszkalne:

PDFDeklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw Formularz B – budynki i lokale niemieszkalne_aktualna.pdf (289,42KB)

PDFdeklaracja_dotyczaca_zrodel_ciepla_i_zrodel_spalania_paliw_-_formularz_b_-_przyklad_wypelnionej_deklaracji.pdf (2,63MB)

 

Wersja XML