Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Gminne bony towarowe dla uchodźców z Ukrainy w najtrudniejszej sytuacji życiowej

Gmina Radzymin wydaje bony towarowe dla uchodźców z Ukrainy, którzy schronili się na terenie gminy i są w najtrudniejszej sytuacji życiowej. Bony mają wartość 25 zł na osobę dziennie i można je realizować w sklepach, które podpisały z gminą umowę o współpracy. Program rozpoczął się 11 kwietnia 2022 r. i potrwa do 30 czerwca 2022 r. lub do wyczerpania środków.

O bony mogą wnioskować obywatele Ukrainy, którzy są uchodźcami wojennymi (w rozumieniu §2 Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa), posiadają gminny identyfikator, poświadczający miejsce zamieszkania w Gminie Radzymin i są w najtrudniejszej sytuacji życiowej - nie mają pracy ani odpowiedniej opieki.

Zarówno identyfikator, jak i same bony można uzyskać w bud. B Urzędu Miasta i Gminy Radzymin, ul. Konstytucji 3 Maja 19, pok. 14 (1. piętro). Jednorazowo można wnioskować o bony na maksimum 5 dni. Bony mają 7-dniowy termin ważności.

Gdzie realizować bony?

Do programu przystąpiły następujące sklepy i w nich własnie można realizować bony:

Powyższa lista sklepów będzie aktualizowana, jeśli do programu przystąpią kolejne punkty sprzedaży. Firmy, zainteresowane udziałem w programie, prosimy o kontakt na adres e-mail biznes@radzymin.pl lub telefonicznie 22 667 68 48.

Zasady korzystania z bonów

Bon są na okaziciela i uprawniają do zakupów artykułów pierwszej potrzeby, według poniższych grup produktów:

Za bony nie wolno kupować napojów alkoholowych i spirytusu ani papierosów i wyrobów tytoniowych.

Bony nie podlegają wymianie na gotówkę, a podczas płatności bonami obowiązują następujące zasady:

Otrzymanie bonu przez obywatela Ukrainy może wpływać na przyznanie lub wysokość innych świadczeń pomocowych, w szczególności będzie brane pod uwagę przy przyznawaniu gospodarzom, goszczącym uchodźców, świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy (według Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 marca 2022 r.). Osobom, które ubiegają sie o to świadczenie, uprzejmie przypominamy, że zgodnie ze specustawą są zobowiązane zapewnić przyjętym pod swój dach obywatelom Ukrainy zarówno  zakwaterowanie, jak i wyżywienie.

Pobranie i realizacja bonów oznacza akceptację Regulaminu gminnych bonów towarowych dla uchodźców z Ukrainy. Regulamin został wprowadzony Zarządzeniem Burmistrza Radzymina nr 0050.48.2022 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie pomocy uchodźcom z Ukrainy w postaci gminnych bonów towarowych, który jest dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej: https://bip.radzymin.pl/zarzadzenie/5278/zarzadzenie-nr-0050-48-2022 (w jęz. polskim).

Gminne identyfikatory uchodźcy

Identyfikatory są wydawana przez Gminę Radzymin podczas trwającej od końca lutego br. gminnej akcji pomocowej, w ramach której wolontariusze z Radzymińskiego Punktu Pomocy Ukrainie kontaktowali obywateli Ukrainy, potrzebujących schronienia, z polskimi gospodarzami na terenie gminy. Zamieszkanie na terenie Gminy Radzymin musi być potwierdzone przez właściciela nieruchomości, który przyjął uchodźców. Identyfikatory uprawniają też do bezpłatnych przejazdów komunikacją gminną linii R.

W sprawie otrzymania identyfikatora należy zgłaszać się do Urzędu Miasta i Gminy Radzymin, bud. B, ul. Konstytucji 3 Maja 19, pok. 14 (1. piętro). Należy mieć przy sobie kontakt do właściciela nieruchomości.

Wersja XML