Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

10 kwietnia 2022 r. o godz. 8:41 zawyją syreny alarmowe

Decyzją Wojewody Mazowieckiego w niedzielę 10 kwietnia 2022 r. o godz. 8:41 zostaną uruchomione miejskie syreny alarmowe wchodzące w skład systemów ostrzegania i alarmowania na terenie całego województwa mazowieckiego.

Planowane uruchomienie syren ma odbyć się w ramach treningu systemu wczesnego ostrzegania, towarzyszącego upamiętnieniu 12. rocznicy Katastrofy Smoleńskiej. Uruchomiony zostanie jednominutowy, ciągły dźwięk syren sygnalizujący ogłoszenie alarmu. W związku z tym, że są to ćwiczenia - mieszkańcy nie powinni podejmować żadnych czynności. 

syreny.jpeg

Zadanie polegające na ostrzeganiu i alarmowaniu ludności jest wykonywane przez każde-go szefa obrony cywilnej na administrowanym przez niego terenie. Na szczeblu wojewódzkim jest nim wojewoda, w powiecie starosta, w mieście prezydent lub burmistrz, natomiast w gminie wójt. Syreny zostaną uruchomione przez wojewódzkie, powiatowe oraz miejskie Centra Zarządzania Kryzysowego.

Wersja XML