Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przedłużenie stopnia alarmowego CHARLIE-CRP

 

Stopnie alarmowe CRP dotyczą zagrożenia w cyberprzestrzeni. Stopień CHARLIE–CRP jest trzecim z czterech stopni alarmowych, określonych w ustawie o działaniach antyterrorystycznych. Stopień ten jest wprowadzany w przypadku wystąpienia zdarzenia potwierdzającego prawdopodobny cel ataku o charakterze terrorystycznym w cyberprzestrzeni, albo uzyskania wiarygodnych informacji o planowanym zdarzeniu. Premier Mateusz Morawiecki podpisał zarządzenie przedłużające do 31 marca 2022 r. - do godz. 23:59, obowiązywanie trzeciego stopnia alarmowego CRP - CHARLIE-CRP - na terytorium Polski.

Wersja XML