Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Odbiór odpadów z działek rekreacyjnych na terenie Gminy Radzymin w 2022 r.

Przypominamy, że właściciele działek rekreacyjnych mają obowiązek samodzielnego zawarcia umowy na odbiór odpadów z tych nieruchomości. Ofertę na takie usługi w 2022 r. zgłosiły firmy MS-EKO i IMPERF.

Zgodnie z uchwałą nr 228/XVII/2019 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 09.12.2019 r. dotyczącą uchylenia uchwały w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne, od dnia 01.01.2020 r., właściciele działek rekreacyjnych nie  są objęci zorganizowanym systemem odbioru odpadów wytworzonych na tych nieruchomościach.

W celu zapewnienia odbioru odpadów, wytworzonych na działkach rekreacyjnych, właściciele mają obowiązek samodzielnego zawarcia stosownej umowy z firmą odbierającą odpady.

W chwili obecnej (stan na dzień 10 marca 2022 r.) ofertę usługi odbioru odpadów z działek rekreacyjnych zgłosiły następujące firmy:

Więcej kontaktów do firm, świadczących usługi odbioru odpadów, można znaleźć w wykazie podmiotów posiadających wpis do rejestru działalności regulowanej.

Zgodnie z upoważnieniem ustawowym burmistrza, do kontroli przestrzegania i  stosowania przepisów ustawy, będą przeprowadzane kontrole umów zawartych z przedsiębiorcą na odbiór odpadów komunalnych z działek rekreacyjnych.

Wersja XML