Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Konsultacje społeczne dot. projektu ścieżki rowerowej na odcinku - ul. Wołomińska w Radzyminie i Ciemnem, do granicy z gminą Wołomin

Zapraszamy Państwa do uczestniczenia w konsultacjach społecznych dotyczących: „Wykonania projektu ścieżki rowerowej w ciągu ul. Wołomińskiej w Radzyminie i Ciemnem, na odcinku od dawnej drogi krajowej nr 8 do granicy z Gminą Wołomin”.

W ramach projektu przewidziano:

Konsultacje odbędą się w formie on-line w poniedziałek , 28.02.2022 r. o godz. 17.30 na platformie MS Teams.

LINK DO SPOTKANIA: 28.02.2022 r. godz. 17:30 

KONTAKT W SPRAWIE PROJEKTU

Uwagi i pytania do projektu należy przesyłać do pana Piotra Mystkowskiego, Kierownika Referatu Budowy i Utrzymania Dróg
e-mail: 
temat: Ścieżka Wołomińska konsultacje.


Na rysunku przedstawiamy przebieg ścieżki rowerowej objętej opracowaniem. 

Mapka Wołomińska ścieżka rowerowa.jpg.pngPaństwa opinie i wszelkie pozyskane podczas spotkania informacje będą odgrywać kluczową rolę w docelowym kształtowaniu omawianego terenu. 

Wersja XML