Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rozwój infrastruktury drogowej w Gminie Radzymin poprzez budowę i przebudowę dróg gminnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną

Polski Ład_logo.png                                 Bank_Gospodarstwa_Krajowego_logo.jpeg

 

Gmina Radzymin w ramach Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych otrzymała Promesę Inwestycyjną w wysokości 5.000.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację Inwestycji pn. „Rozwój infrastruktury drogowej w Gminie Radzymin poprzez budowę i przebudowę dróg gminnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”.

Dofinansowane zadanie inwestycyjne dotyczy ul. Prostej (od ul. Maczka do ul. Polnej), ul. Morelowej (od skrzyżowania z ul. Prostą do wysokości działki 73/21), ul. Ochorowicza oraz przebudowy ul. Klubowej (od ul. Bieszczadzkiej do ul. Spacerowej w Słupnie).

W ramach inwestycji zostaną wykonane następujące prace:  budowa jezdni bitumicznej, chodników, oświetlenia ulicznego, kanału technologicznego, odwodnienia przejść dla pieszych,  miejsc postojowych. Zostaną także przebudowane skrzyżowania i zjazdy, kolizje elektroenergetyczne oraz wykonane zostaną elementy bezpieczeństwa ruchu, w tym oznakowanie pionowe i poziome.

Wersja XML