Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Nadmie na ul. Szkolnej

 

dotacja1a.png

 

Zadanie zrealizowane z Państwowego Funduszu Celowego.

W ramach zadania przebudowane zostały skrzyżowania ulic Szkolnej, Nowej i Prymasa Tysiąclecia w miejscowości Nadma.

 

Zakres robót obejmował:

- przebudowę układu odwodnienia ulic;

- rozbiórkę nawierzchni;

- wykonanie płyty wyniesionego skrzyżowania z kostki betonowej wraz z najazdami;

- wdrożenie oznakowania pionowego i poziomego zgodnie z zatwierdzonym projektem stałej organizacji ruchu.

 

 

 

 

 

 

 

 

Wersja XML