Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zielony krajobraz kulturowy „Wierzby mazowieckie” w Radzyminie

logoty_mazow.jpeg

Gmina Radzymin w ramach dofinansowania z Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu MAZOWSZE 2021 zrealizowała zadanie, polegające na utworzeniu w mieście Radzymin zielonego Krajobrazu kulturowego „Wierzby mazowieckie”. W ramach projektu zrewitalizowano istniejący szpaler wierzby białej oraz utworzono nowy, zielony skwer. Zadanie, dzięki zabiegom pielęgnacyjnym istniejących drzew oraz odpowiedniemu doborowi nowych nasadzeń drzew, krzewów i roślinności sprzyjać będzie poprawie warunków mikroklimatycznych i wymianie cieplnej. Ponadto zastosowanie nawierzchni mineralnych poskutkuje poprawą retencji wody. W konsekwencji, realizacja zadania wpłynie bardzo korzystnie na poprawę jakości powietrza.

 

W zakresie dofinansowanego projektu dokonano również:

wierzby mazowieckie.jpeg

Całkowita kwota realizacji zadania: 38.648,60 zł
Kwota dofinansowania: 19.324,30 zł

 

 

 

Wersja XML