Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

DODATEK OSŁONOWY – wnioski od stycznia do końca października 2022 r. przyjmuje Ośrodek Pomocy Społecznej w Radzyminie

W styczniu 2022 r. można ubiegać się o wypłatę dodatku osłonowego. Jest to nowe świadczenie, które ma stanowić wsparcie dla najbardziej potrzebujących w pokryciu części kosztów energii, cen gazu i żywności. Dodatek osłonowy przysługuje za okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31.12.2022 r. i będzie wypłacany w dwóch ratach: do 31 marca 2022 r. oraz do 2 grudnia 2022 r.

8.png

Wnioski o przyznanie dodatku osłonowego można składać osobiście bądź za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej wówczas wniosek musi być opatrzony podpisem elektronicznym bądź uwierzytelniony profilem zaufanym. WNIOSKI NALEŻY KIEROWAĆ DO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ. 

Kwota dodatku osłonowego jest uzależniona od dochodów gospodarstwa domowego.

Kryterium dochodowe umożliwiające otrzymanie dodatku to:

3.png

Wysokość dodatku:

WAŻNE!

W przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, koza, ogrzewacz powietrza, tron kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, świadczenie jest podwyższone i wynosi:

Plakat_dodatek_osłonowy.jpeg

Więcej informacji można uzyskać w Ośrodku Pomocy Społecznej ul. Weteranów 31, tel. 22 786 54 86 wew. 104, 105, 115

Dodatek osłonowy - komunikat Ministerstwa Klimatu i Środowiska 
Dodatek osłonowy - pytania i odpowiedzi 


Załączniki:

 


 

Wersja XML