Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o złożeniu oferty przez Klub Koszykarski „Wilki” Radzymin

Informacja o złożeniu oferty przez Klub Koszykarski „Wilki” Radzymin na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

Brak opisu obrazka

Na podstawie art. 19a z Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.), Klub Koszykarski „Wilki” Radzymin złożył 5 stycznia 2022 r. ofertę realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pod tytułem "Zimowy Basket Camp 2022".

Podmiotowe zadanie publiczne ma charakter gminny i spełnia łącznie następujące ustawowe warunki:


Uwagi dotyczące niniejszej oferty można zgłaszać do 19 stycznia 2022 r.:

 

PDFKlub Koszykarski - Wilki.pdf


Kontakt w sprawie dodatkowych informacji:
Referat Partycypacji i Polityki Społecznej
Urzędu Miasta i Gminy Radzymin,
ul. Konstytucji 3 Maja 19, 05-250 Radzymin, budynek B, pokój nr 13,
tel. 22 667 68 54

Wersja XML