Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nagrody sportowe Burmistrza Radzymina

Regulamin w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania, rodzaju i wysokości nagród i wyróżnień za wysokie wyniki sportowe.
 

Szczegółowe zasady, trybu przyznawania, rodzaju i wysokości nagród i wyróżnień za wysokie wyniki sportowe reguluje Uchwała Nr 490/XXV/2021 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 30 sierpnia 2021 r. oraz Regulamin stanowiący Załącznik do Uchwały.

Kandydatów do nagród i wyróżnień zgłaszają kluby, związki sportowe oraz zawodnicy. Sportowców, którzy nie ukończyli 18. roku życia, zgłaszają rodzice. Kandydat do nagrody powinien m.in.:

Złożone wnioski poddawane są ocenie formalnej i merytorycznej przez komisję, powołaną na mocy zarządzenia Burmistrza Radzymina. Decyzję o przyznaniu nagród i wyróżnień podejmie ostatecznie Burmistrz. Sportowcy otrzymują od gminy gratyfikację finansową. Jej wysokość uzależniona jest od kwoty zabezpieczonej w gminnym budżecie oraz od wyniku sportowego. 


PDFWNIOSEK o przyznanie nagrody za osiągnięte wyniki sportowe.pdf (344,62KB)
PDFRegulamin w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania, rodzaju i wysokości nagród sportowych.pdf (278,85KB)

Wersja XML