Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Honorowanie Biletów SKM

Bilety ZTM (wszystkie rodzaje, z uwzględnieniem stref biletowych) oraz uprawnienia do ulgowych lub bezpłatnych przejazdów (z zachowaniem zasad obowiązujących w pociągach przyspieszonych) w ramach oferty „Wspólny Bilet ZTM-KM-WKD” są honorowane w obu kierunkach w pociągach KM na odcinkach:

Pasażerowie z biletami kartonikowymi ZTM, które nie zostały wcześniej skasowane, powinni je „skasować” przez trwałe napisanie na ich odwrocie daty i godziny rozpoczęcia przejazdu, w formacie 24-godzinnym, czyli np. 29.08.2021 godz. 06:55. Osoby posiadające bilety zakodowane na kartach muszą je wcześniej aktywować w pojeździe WTP lub bramce metra.  

Bilety KM (wszystkich rodzajów do odpowiednich stacji, strefowe oraz sieciowe) są honorowane w obu kierunkach w pociągach SKM:

Od 29 sierpnia do 6 listopada 2021 r. bilety KM (wszystkie rodzaje do odpowiednich stacji, strefowe oraz sieciowe) będą honorowane w autobusach WTP na odcinkach:

Wersja XML