Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Oferty pracy - Szkoła Podstawowa nr 1 im. ppłka pil. M. Pisarka w Radzyminie

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. ppłka pil. M. Pisarka w Radzyminie zatrudni w roku szkolnym 2021/2022 następujących nauczycieli:

Zainteresowanych prosimy o składanie ofert pod nr tel. 22 7867279

lub poprzez kontakt e-mail:

 

 

 


Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. ppłka pil. M. Pisarka w Radzyminie poszukuje pracownika do przeprowadzania dzieci przez przejście dla pieszych w drodze do i ze szkoły (tzw. „Stopek”) w Radzyminie  przy ul. Jana Pawła II.
Przewidywany czas pracy – codziennie w dni robocze od godz. 07.30 do 15.30.   

Brak opisu obrazka

Wymagania: wykształcenie średnie, sprawność fizyczna umożliwiająca wykonywanie zadań, w tym brak przeciwwskazań do pracy. Odpowiedzialność i rzetelność. Staż pracy nie jest wymagany. 

Do wykonywania zadania niezbędne jest również zaświadczenie o niekaralności oraz o uprawnieniach do kierowania ruchem drogowym dla osób nadzorujących bezpieczne przejście dzieci przez jezdnię w wyznaczonym miejscu, zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym. Przy braku takich uprawnień kandydat zostanie skierowany na szkolenie.

Zainteresowanych prosimy o składanie ofert pod nr tel. 22 7867279, poprzez kontakt e-mail: lub osobiście w sekretariacie szkoły, adres: ul. 11 Listopada 2, 05-250 Radzymin.

 


Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. ppłka pil. M. Pisarka w Radzyminie poszukuje sprzątaczki w pełnym wymiarze czasu pracy. 

Brak opisu obrazka
  Zatrudnienie od 1 września 2021/2022. 

Zainteresowanych prosimy o składanie ofert osobiście w sekretariacie szkoły lub listownie na adres: ul. 11 Listopada 2, 05-250 Radzymin w godz. 09.00 – 13.00.

 

 

 


Szkoła Podstawowa nr 1 im. ppłka pil. M. Pisarka w Radzyminie
ul. 11 Listopada 2
05-250 Radzymin
tel. 227867279, 227865031
e-mail:
sp1radzymin.radzymin.pl 

Wersja XML