Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

„Nie dla ASF! 5 podstawowych zasad, które pomogą uchronić Twoje stado przed ASF”

Mazowiecki Wojewódzki Lekarz Weterynarii prowadzi kampanię informacyjną „Nie dla ASF! 5 podstawowych zasad, które pomogą uchronić Twoje stado przed ASF” mającą na celu wzmocnienie ochrony gospodarstw rolnych utrzymujących trzodę chlewną przed wniknięciem wirusa afrykańskiego pomoru świń.

Brak opisu obrazka

Mazowiecki Wojewódzki Lekarz Weterynarii przygotował plakaty / ulotki, które będą dystrybuowane poprzez powiatowych lekarzy weterynarii w organów administracji samorządowej, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Ośrodków Doradztwa Rolniczego, Izb Rolniczych.

Celem kampanii informacyjnej jest podniesienie świadomości i przypomnienie o podstawowych zasadach bioasekuracji, których należy przestrzegać w gospodarstwach utrzymujących trzodę chlewną, i które są konieczne w celu zapobiegania tej choroby.

Afrykański pomór świń jest szybko szerzącą się, zakaźną chorobą wirusową, na którą podatne są świnie oraz dziki. Chorobę charakteryzują objawy w postaci wysokiej gorączki zwierząt, znacznego powiększenia śledziony, dużego stopnia wybroczynowości oraz sięgającej 80-100 proc. śmiertelności.

Wystąpienie przypadków tej choroby jest przyczyną poważnych strat ekonomicznych związanych z padnięciami zwierząt, wypłatą odszkodowań, kosztami jej zwalczania, a przede wszystkim wstrzymaniem obrotu i eksportu świń oraz produktów pochodzących od świń oraz dzików.

5 podstawowych zasad, która pomogą uchronić Twoje stado przed ASF:

 1. Skutecznie zabezpiecz swoje gospodarstwo – budynki, w których utrzymywane są świnie, przetrzymywana jest pasza i ściółka muszą być ogrodzone.
 2. Ustal plan zabezpieczenia biologicznego swojego gospodarstwa uwzględniający:
 1. drogi komunikacyjne w gospodarstwie,
 2. procedury czyszczenia i dezynfekcji obiektów, środków transportu, wyposażenia oraz higieny personelu,
 3. kwarantannę dla nowo wprowadzonych świń min. 15 dni,
 1. Pamiętaj o zabezpieczaniu i odpowiednim utrzymaniu mat/niecek dezynfekcyjnych na terenie swojego gospodarstwa.
 2. Przestrzegaj zakazu wstępu na teren swojego gospodarstwa nieupoważnionych osób i środków transportu.
 3. Stosuj zasadę ograniczonego zaufania podczas wizyt:
 1. podmiotów dostarczających paszę,
 2. podmiotów dostarczających ściółkę,
 3. podmiotów odbierających padlinę,
 4. osób zatrudnionych w gospodarstwie,
 5. osób z zewnątrz wykonujących usługi napraw, remontów, wizyt lekarskich itd.

Brak opisu obrazka

Wersja XML