Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Centrum Usług Wspólnych - kontakt

CUW budynek 1.jpeg

 

 

Centrum Usług Wspólnych w Radzyminie
ul. 11 listopada 2
05-250 Radzymin
tel. (22) 667 69 00

Katarzyna Konopko-Walkowiak – Dyrektor kwalkowiak@radzymin.pl


Anna Ślesicka – Główny Księgowy 


Kancelaria tel. (22) 667 69 01
Marta Górska,

Referat Kadr i Płac
tel. (22) 667 69 02 
Gabriela Jaworska, 
Judyta Szraga, 
Paulina Getka, 
Monika Sikorska-Pyśkiewicz,  

Referat Administracyjno - Organizacyjny
tel. (22) 667 69 03
Iwona Rucińska - kierownik referatu,  
Ewelina Podgórna-Gruchot, 
Marta Górska,  

Referat Finansowo - Księgowy
tel. (22) 667 69 05
Katarzyna Bialik, 
Agnieszka Cholewińska, 
Renata Rudzka, 
Elżbieta Skwara, 
Monika Wojcieszkiewicz,  
Anna Goryszewska,  

Referat Teleinformatyki i Monitoringu
tel. (22) 667 68 21
Dariusz Dąsal - kierownik referatu,  
Arkadiusz Panasiuk,  
Maciej Szeszko,  
Remigiusz Panasiuk,  

Kierownik Referatu Kadr i Płac
tel. (22) 667 69 07
Anna Morek-Stencel - kierownik referatu,  

Kierownik Referatu Finansowo-Księgowego
tel. (22) 667 69 07
Marta Jabłecka - kierownik referatu,  

Wersja XML