Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obowiązek nauki

Dyrektor Szkoły w obwodzie, której dziecko mieszka , kontroluje spełnianie obowiązku szkolnego w zakresie obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dziecka 6 letniego oraz obowiązku szkolnego od 7 roku życia dziecka do ukończenia szkoły podstawowej.

Brak opisu obrazka

Rodzice dziecka podlegającemu obowiązkowi szkolnemu, obowiązani są do  informowania w terminie do 30 września każdego roku, dyrektora szkoły podstawowej w obwodzie których dziecko mieszka, o realizacji obowiązku szkolnego spełnianego w sposób określony w art. 36 ust. 10 lub 11 ustawy Prawo oświatowe.

Gmina  na terenie której uczeń mieszka  kontroluje spełnianie obowiązku szkolnego i nauki w zakresie spełniania obowiązku szkolnego lub nauki w przedziale wiekowym dzieci 16 – 18 lat.

Zadanie to połączone jest z rodzicielskim obowiązkiem powiadamiania Gminy o formie spełniania obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki. (art. 41 ust. 1 ustawy Prawo Oświatowe).

 

Rodzice dziecka podlegającemu obowiązkowi nauki obowiązani są do  informowania Burmistrza Gminy na terenie której dziecko mieszka, w terminie do 30 września każdego roku, o realizacji obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki spełnianego w sposób określony w art. 36 ust. 10 lub 11 ustawy Prawo oświatowe oraz o każdej zmianie w tym zakresie.


Informacje należy składać w:
Urzędu Miasta i Gminy Radzymin,
pl. T. Kościuszki 2,
05-250 Radzymin

Kierownik Biura
Krzysztof Czuba
tel. 606 465 107

Wersja XML