Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Złóż deklarację w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB).

Od 1 lipca 2021 r. rusza Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB). W związku z tym  każdy właściciel lub zarządca budynku zobowiązany jest do złożenia deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i spalania paliw.

Ustawą z dnia 28 października 2020 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2127) utworzono Centralną Ewidencję Emisyjności Budynków  i nałożono nowe obowiązki na właścicieli lub zarządzających budynkami lub lokalami. Za jej stworzenie, wdrożenie i prowadzenie odpowiedzialny jest Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego. Więcej informacji znajduje się na stronie Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego

Kiedy składam deklarację?

Uwaga! Obowiązek złożenia deklaracji jest nałożony ustawowo i za jego niewypełnienie w terminie grozi grzywna!

Jakie dane podaję w deklaracji?

Formularz zawiera takie informacje jak:

Jak możemy złożyć deklarację?

Szczegółowe informacje, w tym link do złożenia deklaracji w formie elektronicznej, znajdują się na stronie: www.zone.gunb.gov.pl


Pliki do pobrania:

Formularz A – budynki mieszkalne:

Formularz B – budynki niemieszkalne:

Wersja XML