Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wykaz wolnych miejsc w przedszkolach publicznych na terenie gminy Radzymin

Szanowni Rodzice,

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 0050.5.2021 Burmistrza Radzymina z dnia 22 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Radzymin na rok szkolny 2021/2022, Burmistrz Radzymina publikuje wykaz wolnych miejsc, który prezentujemy poniżej.

Brak opisu obrazka

O przyjęciu dziecka do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej w trakcie roku szkolnego, decyduje odpowiednio dyrektor przedszkola lub szkoły (zgodnie z art. 130 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. ustawa - Prawo oświatowe).

Uprzejmie prosimy zainteresowanych o zgłaszanie się do poszczególnych placówek, gdzie uzyskają Państwo szczegółowe informacje, dotyczące przyjęcia dziecka do przedszkola.

Wolne miejsca:

Grupa 3-latków

 Grupa 3 i 4-latków

Grupa4-latków

Grupa 5-latków

Grupa 6-latków

Wersja XML