Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zapraszamy do dyskusji nt. "Raportu o stanie Gminy Radzymin" za rok 2020 - jak się zgłaszać?

Zgodnie z Ustawą o samorządzie gminnym, Burmistrz Radzymina przedstawił Radzie Miejskiej w Radzyminie w dn. 31 maja 2021 r. "Raport o stanie Gminy Radzymin za rok 2020". Raport jest dostępny na naszej stronie BIP: Raport o stanie Gminy Radzymin za rok 2020.

Raport obejmuje podsumowanie działalności Burmistrza Radzymina w roku 2020. Podejmuje tematykę realizacji programów i strategii gminnych, wykonywania uchwał Rady Miejskiej i działalności gminy w wielu obszarach. Podczas sesji w dn. 28 czerwca 2021 r. odbędzie się debata nad raportem. Na tym samym posiedzeniu będzie podejmowana uchwała w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Burmistrzowi Radzymina za rok 2020.

Zgłoszenia mieszkańców do udziału w debacie nad Raportem o stanie Gminy Radzymin 2020

W debacie nad Raportem o stanie gminy mogą zabierać głos mieszkańcy. Każdy mieszkaniec, który chciałby wziąć udział w dyskusji, musi złożyć do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Radzyminie pisemne zgłoszenie. Zgłoszenia należy składać w Biurze Rady Miejskiej w Radzyminie w terminie do 25.06.2021. Zgłoszenie musi zawierać: 

 Zgłoszenia można składać w formie:

Ponieważ sesja w dn. 28.06.2021 będzie odbywała się w formie zdalnej/hybrydowej, prosimy mieszkańców, którzy złożą zgłoszenia do udziału w dyskusji o wcześniejszy kontakt z Biurem Rady Miejskiej w Radzyminie w celu uzgodnienia formy udziału, kontakt: 22 667 68 40/41, e-mail: biurorady@radzymin.pl. Początek sesji w dn. 28.06.2021 jest planowany na godz. 15:30.

Zgodnie z ustawą, w debacie może wziąć udział maksymalnie 15 mieszkańców, chyba że Rada Miejska zdecyduje inaczej. Liczy się kolejność zgłoszeń.

Podstawa prawna: art. 28aa Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.).

Brak opisu obrazka

Wersja XML