Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sprawdź on-line harmonogram i informacje nt. odbioru odpadów

Każdy właściciel domu jednorodzinnego na terenie gminy Radzymin może sprawdzić informacje nt. odbioru odpadów ze swojej nieruchomości w gminnym systemie informatycznym. Gmina wdrożyła własny system do obsługi gospodarki odpadami od 2020 r., a obecnie Zakład Gospodarki Komunalnej w Radzyminie wdraża System Informacji o Odpadach dla mieszkańców.

Logowanie do systemu

Do systemu można zalogować się przez stronę: System Informacji o Odpadach. Danymi do logowania się do systemu są: 

screen_c-trace.jpeg

Podczas logowania należy też podać okres, za jaki chcemy mieć dane nt. odbioru odpadów oraz wpisać wynik prostego działania matematycznego (w celu eliminacji fałszywych logowań).

Aby dane w systemie były kompletne, należy zawsze naklejać kody kreskowe na worki z odpadami segregowanymi. Państwa kosz na odpady zmieszane musi być również wyposażony w identyfikator RFID (tzw. "czip"), który montowała firma, odbierająca odpady.

Harmonogramy i potwierdzenia odbioru odpadów

Na portalu Systemu Informacji o Odpadach można znaleźć indywidualny harmonogram wywozu odpadów z danej nieruchomości na rok bieżący. Można go również zachować lub wydrukować w formacie PDF.

System umożliwia podgląd potwierdzeń odbioru odpadów segregowanych i zmieszanych Potwierdzenia są dostępne w systemie, o ile pojemnik na odpady zmieszane został prawidłowo wyposażony w identyfikatory RFID (tzw. „czip”), a wystawione odpady segregowane były przez mieszkańców prawidłowo oznakowane kodami kreskowymi.

Składanie reklamacji on-line

W systemie można złożyć on-line reklamację w razie nieterminowego lub niewłaściwego odbioru odpadów z Państwa nieruchomości. System oferuje możliwość śledzenia sposobu załatwienia złożonych reklamacji.

Kody kreskowe na workach i czytniki RFID na pojemnikach

Apelujemy o zwrócenie uwagi na właściwe oznaczanie kodami kreskowymi worków z odpadami segregowanymi. Dzięki kodom dane są ewidencjonowane w systemie w momencie odbioru. Kody kreskowe można bezpłatnie otrzymać:

Równie istotne jak kody kreskowe na workach są identyfikatory RFID (tzw. "czipy") na pojemnikach na odpady zmieszane. Dzięki identyfikatorom informacja o odbiorze odpadów jest automatycznie wprowadzana do systemu. Identyfikatory instalowała firma odbierająca odpady. W przypadku braku identyfikatora prosimy o złożenie reklamacji przez system lub o kontakt z Zakładem Gospodarki Komunalnej.

czip_montaz_na_pojemniku.jpeg

Dzięki temu, że dane o odbiorze odpadów są automatycznie gromadzone w systemie, Zakład Gospodarki Komunalnej może lepiej zarządzać gospodarką odpadami na terenie Gminy Radzymin.

Oprogramowanie do systemu informatycznego, który wspiera gminną gospodarkę odpadami, dostarczyła firma C-Trace.

Kontakt do ZGK w Radzyminie

W przypadku problemów z zalogowaniem się do systemu bądź innych zapytań o gminną gospodarkę odpadami, prosimy o kontakt:

Zakład Gospodarki Komunalnej w Radzyminie
tel: 22 667 68 62/68/76 bądź poprzez e-mail:
ul. Komunalna 2 (parter)
05-250 Radzymin

Wersja XML