Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Burmistrz Radzymina zwołuje ogólne zebranie mieszkańców nowej jednostki pomocniczej „Osiedle Centrum”.

Rada Miejska w Radzyminie Uchwałą nr 333/XXIV/2020 z dnia 17.08.2020  r. powołała do życia jednostkę pomocniczą gminy Radzymin o nazwie -  Osiedle Centrum. Na temat utworzenia osiedla wypowiedzieli się mieszkańcy gminy Radzymin podczas trwających w okresie 21.05-05.06.2020 r. konsultacjach społecznych, wyrażając potrzebę powstania jednostki pomocniczej gminy na wzór sołectwa.

 

Brak opisu obrazka 

 

Burmistrz Radzymina zwołuje ogólne zebranie mieszkańców nowej jednostki pomocniczej - Osiedle Centrum. Podczas spotkania zostanie powołany zarząd oraz przewodniczący osiedla.

Spotkanie odbędzie 26 czerwca 2021 r. o godz. 10:00
w Radzymińskim Ośrodku Kultury i Sportu, al. Jana Pawła II 20,

Osiedle Centrum obejmuje:

Zadaniem osiedla jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb jego mieszkańców oraz wspieranie organów gminy w realizacji ich zadań poprzez: współdziałanie z organami gminy w wykonywaniu zadań publicznych na rzecz mieszkańców osiedla; inicjowanie, organizowanie, realizowanie, a także wspieranie przedsięwzięć mających na celu zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców; podtrzymywanie tradycji kulturowych na swoim terenie.

Statut Osiedla Centrum stanowi załącznik do Uchwały nr 333/XXIV/2020

Wersja XML