Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o złożeniu oferty przez CHORĄGIEW STOŁECZNĄ ZWIĄZKU HARCERSTWA POLSKIEGO na realizację zadania publicznego

Informacja o złożeniu oferty przez CHORĄGIEW STOŁECZNĄ ZWIĄZKU HARCERSTWA POLSKIEGO na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży pod tytułem "Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży w czasie wolnym od zajęć szkolnych – wypoczynek w formie wyjazdowej z elementami programu profilaktyki uzależnień podczas ferii letnich dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Radzymin w 2021 roku"

Podmiotowe zadanie publiczne ma charakter gminny i spełnia łącznie następujące ustawowe warunki:

 • wysokość dofinansowania nie przekracza kwoty 10.000,00 zł,
 • ma być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni.


Uwagi dotyczące niniejszej oferty można zgłaszać do dnia 16 czerwca 2021 r.:

 • pisemnie na adres: Urząd Miasta i Gminy Radzymin, pl. Tadeusza Kościuszki 2, 05-250 Radzymin z dopiskiem „Tryb małych zleceń”,
 • drogą elektroniczną na adres:


Kontakt w sprawie dodatkowych informacji:
Referat Partycypacji i Polityki Społecznej Urzędu Miasta i Gminy Radzymin,
Plac Kościuszki 2, 05-250 Radzymin, budynek A, pokój nr 7,
tel. 22 667 68 55, 698 573 803.
 


Informacja o złożeniu oferty przez CHORĄGIEW STOŁECZNĄ ZWIĄZKU HARCERSTWA POLSKIEGO na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży pod tytułem "Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży w czasie wolnym od zajęć szkolnych – wypoczynek w formie wyjazdowej z elementami programu profilaktyki uzależnień podczas ferii letnich dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Radzymin w 2021 roku" wraz z załącznikami dostępna jest na BIP Radzymin (otwórz) 
Wersja XML