Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Eko Patrol – ekologiczna służba porządkowa Gminy Radzymin

Radzymiński Eko Patrol działa w ramach Referatu Ochrony Środowiska Urzędu Miasta i Gminy Radzymin. Podejmuje działania, które egzekwują przestrzeganie przepisów w zakresie utrzymania czystości i porządku w gminie, ochrony środowiska, ochrony zwierząt i ustawy o odpadach.

eko patrol nowy_telefon.jpeg

Zgłoszenia 

Mieszkańcy Gminy Radzymin mogą zgłaszać problemy do Eko Patrolu telefonicznie pod numerem:

 

 

W dni powszednie w godzinach pracy urzędu rozmowa jest automatycznie przekierowywana do dyżurnego pracownika Eko Patrolu, poza tymi godzinami - na dyżurny numer Policji. Zgłoszeń można też dokonywać bezpośrednio do Referatu Ochrony Środowiska UMiG Radzymin, tel. 22 667 68 69 / 70 lub na telefon dyżurny Policji: 22 786 50 07.

Zadania Eko Patrolu

Raporty przygotowywane na podstawie interwencji Eko Patrolu trafiają do odpowiednich służb i instytucji, które w przypadkach złamania obowiązujących przepisów podejmują dalsze działania.

Eko Patrol wspiera także działania, których celem jest wzrost świadomości ekologicznej i troska o środowisko naturalne.


Kontakt do Referatu Ochrony Środowiska


 

 

Wersja XML