Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zakład Gospodarki Komunalnej - kontakt

Zakład Gospodarki Komunalnej został powołany Uchwałą nr 372/XXVI/2020 Rady Miejskiej w Radzyminie z dn. 09.11.2020 jako zakład budżetowy Gminy Radzymin. Celem powołania Zakładu jest wykonywanie stale rosnącej ilości zadań z zakresu szeroko rozumianej gospodarki komunalnej, czystości i porządku w gminie oraz utrzymywania obiektów komunalnych. Kolejne uchwały Rady doprecyzowały organizację i zakres zadań Zakładu, który swoją działalność rozpoczął z początkiem marca 2021 r.

Dyrektorem Zakładu Gospodarki Komunalnej w Radzyminie jest Andrzej Nocoń, który wcześniej sprawował funkcję II Zastępcy Burmistrza. Zespół stanowią pracownicy, którzy przeszli do Zakładu z tych referatów Urzędu Miasta i Gminy Radzymin, których obowiązki przejął Zakład. Zakład planuje rozwój w miarę rosnącej liczby zadań.

Zakres zadań

Zakres zadań Zakładu Gospodarki Komunalnej obejmuje wykonywanie zadań własnych gminy w następujących obszarach:

Siedziba i kontakt

Zakład Gospodarki Odpadami zajmuje parter budynku C Urzędu Miasta i Gminy Radzymin przy ul. Komunalnej 2. W okresie pandemii prosimy o ograniczenie wizyt osobistych i o kontakt z pracownikami zakładu telefonicznie i mailem, aby uzgodnić sposób załatwiania spraw.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Radzyminie
ul. Komunalna 2 
05-250 Radzymin

Kontakt:

Godziny otwarcia ZGK w Radzyminie:
poniedziałek  07:00 - 19:00 
wtorek-piątek  07:00 - 15:00 

Więcej informacji nt. bieżącej działalności Zakładu można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej Zakładu Gospodarki Komunalnej w Radzyminie.

Wersja XML