Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Konsultacje społeczne dotyczące Parku Edukacyjno-Rekreacyjnego „Ogrody Historyczne”

W terminie od 15 lutego do 31 marca 2021 r. zostały przeprowadzone konsultacje społeczne dotyczące zagospodarowania terenu tzw. „lądowiska papieskiego” w bezpośrednim sąsiedztwie Cmentarza Żołnierzy Poległych 1920 w Radzyminie wraz z pomnikiem bohaterów Bitwy Warszawskiej. Mieszkańcy gminy Radzymin po zapoznaniu się z czterema koncepcjami zagospodarowania terenu wybrali elementy z każdego projektu, które uważają za szczególnie cenne i oddające charakter terenu. 

Ankieta była dostępna w wersji elektronicznej do wypełnienie - pod adresem internetowym www.konsultacje.radzymin.pl, oraz w wersji papierowej z możliwością osobistego dostarczenie do  Referatu Partycypacji i Polityki Społecznej Urzędu Miasta i Gminy Radzymin w godzinach pracy urzędu. 

W Konsultacjach Społecznych w formie elektronicznej wzięło udział 60 mieszkańców gminy Radzymin, a w formie pisemnej 2 osoby.

PODSUMOWANIE WYNIKÓW ANKIETY
Do najcenniejszych elementów terenu według mieszkańców należą:

Brak opisu obrazka

Funkcje i charakter zagospodarowania terenu 
Według ankietowanych teren powinien mieć charakter mieszany tj. skupiać zarówno przestrzeń reprezentacyjna (służyć dodatkowy plac przy Cmentarzu Poległych 1920 r.) jak i wypoczynkową – być miejscem odpoczynku i integracji mieszkańców. 


Elementy zagospodarowania pożądane na tym obszarze
Według ankietowanych teren powinien być tak zagospodarowany, aby znalazły się na nim następujące elementy:

Odbiór społeczny i ranking projektów
Na podstawie popularności internetowej, ilości i treści komentarzy można przyjąć następujące zestawienie w jakim stopniu poszczególne projekty spełniają oczekiwania mieszkańców:
1.      Projekt nr 1 (autor arch. kraj. mgr inż.  Zbigniew Pachulski)
2.      Projekt nr 3 (autor arch. kraj. mgr Barbara Tomanik)
3.      Projekt nr 2 (autor mgr inż. Łukasz Kilarski)
4.      Projekt nr 4 (autor arch. mgr inż. Piotr Ciałkowski)

Brak opisu obrazka

 

 

 

Elementy projektów 1-4 uznane za cenne i interesujące

Według ankietowanych następujące elementy zawarte w projektach 1-4 uznano za cenne i interesujące:

Wybrane zagadnienia i pomysły z komentarzy mieszkańców
W wybranych komentarzach zawartych w oddzielnych opracowaniach jaki i zawartych pod publikowanymi projektami mieszkańcy zaproponowali szereg pomysłów, które mogą być zawarte w koncepcji budowy parku:

Wytyczne do dalszych prac związany z koncepcją Parku
Podsumowując wyniki I etapu konsultacji przy dalszych pracach należy wziąć pod uwagę następujące aspekty:

Wszystkie projekty dostępne są pod linkami:

Na profilu gminy Radzymin w serwisie YouTube

Nadal można je zobaczyć w miejscu, w którym zostały zaprezentowane 15 sierpnia 2020 r. czyli w sąsiedztwie Cmentarza Żołnierzy Poległych 1920 r.

Według tych koncepcji teren ten mógłby stać się ogrodem historyczno-edukacyjnym, który wraz z zabytkową nekropolią i sąsiednim Muzeum Bitwy Warszawskiej będą stanowić atrakcję historyczną i edukacyjną, chętnie odwiedzaną przez turystów i osoby, pragnące oddać hołd bohaterom wojny polsko-bolszewickiej, spoczywającym na Cmentarzu Żołnierzy Poległych 1920 w Radzyminie.

Przedstawienie mieszkańcom wstępnej koncepcji będącej wynikiem konsultacji planowane jest na maj 2021 roku.

Wersja XML