Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Paweł Solis

Brak opisu obrazka

Urodził się 5 września 1956 roku. W latach 1993 -1998 pełnił funkcję Burmistrza Miasta i Gminy Radzymin.
W uznaniu zasług w działalności na rzecz Miasta i Gminy Radzymin poprzez prowadzenie działań zmierzających do nadrobienia istniejących zaległości oraz osobiste zaangażowanie w realizację wszystkich przedsięwzięć prowadzonych dla dobra Miasta i Gminy Rada Miejska w Radzyminie w dniu 19 czerwca 1998 roku nadała Panu Pawłowi Solisowi tytuł Honorowego Obywatela Radzymina

Wersja XML