Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Deklaracje o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami

NOWA / PIERWSZA DEKLARACJA

Właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć do Urzędu Miasta i Gminy Radzymin deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

W przypadku nieruchomości zabudowanej budynkiem wielolokalowym, tj. wspólnota mieszkaniowa lub spółdzielnia mieszkaniowa deklarację składa zarządca wspólnoty.


zmień deklarację, gdy nastapiłazmiana danych(1).png
KOREKTA DEKLARACJI / PONOWNE ZŁOŻENIE DEKLARACJI

Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Urzędu korektę deklaracji w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, np. w przypadku:

- zmiany średniego miesięcznego zużycia wody
- zmiany numeracji budynku

- zmiany liczby osób zamieszkałych na danej nieruchomości, która może być spowodowana m.in.

W związku ze śmiercią mieszkańca, właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć nową deklarację zmniejszającą wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie do 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia.

Deklaracja zawiera dane niezbędne do określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 


DEKLARACJE MOŻNA ZŁOŻYĆ:


DEKLARACJA DO POBRANIA:

Wersja XML