Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rusza gminne dofinansowanie do zabiegów sterylizacji, kastracji i elektronicznego znakowania zwierząt domowych na 2021 r.

W ramach "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Radzymin w 2021 roku" rusza dofinansowanie do zabiegów sterylizacji, kastracji i elektronicznego znakowania zwierząt. Dofinansowanie będzie odbywało się na podobnych zasadach jak w roku 2020.

Warto zapoznać się z treścią Uchwały nr 413/XXIX/2021 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 1 marca 2021 r., zatwierdzającej program, w której szczegółowo opisane są warunki dofinansowania.

Główna zasada finansowania zabiegów jest taka, że właściciel zwierzęcia sam wybiera zakład leczniczy, w którym przeprowadza zabieg. Następnie na podstawie faktury ubiega się o zwrot poniesionych kosztów, składając stosowny wniosek  (Załącznik nr 1 do w/w uchwały):

Przyjmowane będą tylko wydatki, poniesione po 24.03.2021, gdyż jest to data wejścia w życie wspomnianej wyżej uchwały.

Wysokość refundacji za poszczególne zabiegi kształtuje się następująco:

Proszę pamiętać, że przy ubieganiu się o zwrot poniesionych kosztów wykonanych zabiegów u psa, który dotąd nie był oznakowany, obligatoryjne jest jego jednoczesne zaczipowanie wraz z rejestracją numeru czipa w bazie Safe - Animal.

Zapoznając się z treścią wyżej przywołanej uchwały, zatwierdzającej gminny program, proszę szczególnie zwrócić uwagę na elementy jakie powinna zawierć faktura, która jest niezbędnym załącznikiem do wniosku o zwrot kosztów zabiegu. Np. faktura o zwrot kosztów kastracji psa powinna zawierać:

Właściciel kilku zwierząt domowych (psów i kotów) może ubiegać się o przyznanie dofinansowania do ww. zabiegów tylko raz w roku kalendarzowym i maksymalnie do dwóch zwierząt (nie dotyczy czipowań).

Wnioski będą rozpatrywane według kolejności zgłoszeń, do wysokości środków przypadających w budżecie gminy na realizację tego zadania. Kwota pozostała do rozdysponowania będzie aktualizowana raz w miesiącu na naszej stronie internetowej w zakładce dedykowanej ochronie zwierząt. Ostateczny termin składania wniosków upływa 30 listopada 2021 r. Wnioski złożone po tej dacie nie będą rozpatrywane.

Kwota przeznaczona na realizację zadania w 2021 roku to 38 000 zł. Z tej kwoty (stan na 2.11.2021 r.)  pozostało do wykorzystania 9 360 zł. 

Wersja XML