Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Quest "W Arciechowie wśród dębów, łąk i wody”

Quest przyrodniczy, stworzony przez uczniów Zespołu Szkół Techniczno-Zawodowych im. inż. Czesława Nowaka w Radzyminie. Opiekunem questu jest Powiat Wołomiński. Quest poprowadzi Was po ciekawych przyrodniczo terenach na północy gminy Radzymin, w obrębie Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu i obszarze Natura 2000 - Kraina Dolnego Bugu. 

Początek wyprawy:
Trasa rozpoczyna się we wsi Arciechów, ul. Zegrzyńska 45, przy krzyżu z napisem „Bóg-Honor-Ojczyzna”.

Szczegółowe informacje na stronie "Questy - wyprawy odkrywców" - kliknij w obrazek, aby przejść do strony questu:

arciechów.png

Wersja XML