Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Centrum Usług Wspólnych - kontakt

CUW budynek 1.jpeg

 

Centrum Usług Wspólnych w Radzyminie
ul. 11 listopada 2
05-250 Radzymin
tel. (22) 667 69 00

 

Katarzyna Konopko-Walkowiak – Dyrektor 

Anna Ślesicka – Główny Księgowy 

Sekretariat tel. (22) 667 69 07
Marta Górska, mgorska@radzymin.pl 

Referat Kadr i Płac tel. (22) 667 69 01  tel. (22) 667 69 02
Anna Morek-Stencel,  – kierownik referatu
Gabriela Jaworska, 
Judyta Szraga, 
Paulina Getka, 
Marta Górska, mgorska@radzymin.pl  

Referat Administracyjno–Organizacyjny tel. (22) 667 69 03
Iwona Rucińska,  – kierownik referatu
Ewelina Podgórna-Gruchot, 

Referat Finansowo – Księgowy tel. (22) 667 69 05
Marta Jabłecka, – kierownik referatu
Katarzyna Bialik, 
Agnieszka Cholewińska, 
Renata Rudzka, 
Elżbieta Skwara, 

Referat Teleinformatyki i Monitoringu tel. (22) 667 68 21
Dariusz Dąsal, - kierownik referatu 
Arkadiusz Panasiuk, apanasiuk@radzymin.pl 

 

Wersja XML