Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne to proces dialogu pomiędzy przedstawicielami władz (każdego szczebla - od lokalnych po centralne) a mieszkańcami, mający na celu zebranie głosów mieszkańców i w oparciu o nie podjęcie przez władze optymalnych decyzji w sprawach publicznych.

Konsultacje społeczne.jpeg

W ramach konsultacji przedstawiciele władz mogą przedstawiać obywatelom plany dotyczące np. aktów prawnych (ich zmiany lub uchwalania nowych), inwestycji lub innych przedsięwzięć, które będą miały wpływ na życie i pracę obywateli, wysłuchiwać ich opinii na ten temat oraz informować o ostatecznych decyzjach, które zostaną podjęte.

Istotą konsultacji społecznych jest poznawanie perspektyw i potrzeb różnych aktorów życia społecznego i wspólny namysł nad konkretnymi rozwiązaniami i działaniami, które pozwolą realizować ich zróżnicowane potrzeby.

Bezpośrednią podstawą prawną do przeprowadzenia konsultacji społecznych w samorządzie są przepisy następujących ustaw:

Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami określa w gminie Radzymina uchwała Rady Miejskiej w Radzyminie

Zasady konsultowania projektów aktów prawa lokalnego z organizacjami pozarządowymi są obligatoryjnie zawarte w stosownej uchwale Rady Miejskiej w Radzyminie (ustawa o działalności pożytku, art. 5 ust. 5)

Szczegółowe informacje nt. konsultacji społecznych na terenie naszej gminy znajdziecie Państwo na:

Obecnie trwające konsultacje oraz ankiety znajdą Państwo na stronie Konsultacji Społecznych Radzymin w zakładce Ankiety


 

Wersja XML