Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dzwonnica klasycystyczna

Brak opisu obrazka

Dzwonnica przykościelna (przy Kolegiacie Radzymińskiej, ul. POW 1), ufundowana przez ks. Eleonorę Czartoryską, została wybudowana w latach 1779-1780. Do dzisiaj pozostała niemalże w niezmienionym stanie (jedynie dach pokryty gontem zamieniono na blaszany).

Jest to budowla murowana, dwukondygnacyjna, ozdobiona w części parterowej, przykryta niskim dachem namiotowym z dwiema dzwonami z roku 1781. Na ścianie dzwonnicy znajduje się neogotycka stacja Męki Pańskiej. Na dzwonnicy umieszczono cztery dzwony - dwa ze starego kościoła,  noszące datę 1713 roku, jeden fundacji ks. Eleonory oraz dzwon podarowany przez króla Stanisława Augusta Poniatowskiego.

Wersja XML